Logo

Jeste¶my do Państwa dyspozycji w zakresie organizacji imprez integracyjnych. Kilka lat temu zainicjowali¶my pionierskie spotkania na dzieci z przedszkoli. Dzi¶ stali¶my się liderami w tym zakresie w województwie lubelskim. Co rok podnosimy poziom organizacyjny naszych festynów.

Specjalizujemy się w organizowaniu festynów dla dzieci, pikników rodzinnych, biesiad firmowych. Piszemy i realizujemy również projekty unijne wspierane przez ¶rodki pomocowe z Urzędu Marszałkowskiego. Nasze działania mieszcz± się w lokalnej strategii rozwoju realizowanej przez Lokaln± Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”.

Proponujemy:
seans inhalacyjny w grocie: 50min
ognisko, grill
muzyka
gry i konkursy na ¶wieżym powietrzu
karaoke
cena od 25 zł / osoba (wszystko indywidualnie do uzgodnienia)

Projekt i wykonanie: Arnet (do Stycznia 2013)
©Media Lux Ireneusz Brudzisz http://grotasolna.info.pl