Logo

Karnety dla pracodawców

Składam Państwu propozycję zakupu karnetów, uprawniaj±cych pracowników Waszej firmy, do korzystania z seansów inhalacyjnych w Grocie Solnej. Karnet jest bezterminowy i upoważnia do skorzystania z 10 seansów, z których każdy trwa 50 minut. Cena jednego karnetu zawiera 20% rabatu. Wystawiamy fakturę.

Z karnetów mog± korzystać profilaktycznie i leczniczo pracownicy pracuj±cy w trudnych warunkach (górnicy), pracownicy przebywaj±cy na zwolnieniu lekarskim. Karnety mog± być także okazjonalnym upominkiem lub form± premii.

Mam nadzieję, że złożona propozycja solnych inhalacji, poprawi kondycję zdrowotn± pracowników, a efekty zadowol± ich samych oraz pracodawcę. Liczę na przychylno¶ć z Państwa strony i rychłe spotkanie w Grocie Solnej w Wólce Lubelskiej.
Projekt i wykonanie: Arnet (do Stycznia 2013)
©Media Lux Ireneusz Brudzisz http://grotasolna.info.pl